KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Hedeflerimiz;

	Müşterilerimizin istek ve beklentilerini, tam zamanında ve her zaman artan bir hizmet anlayışıyla karşılayarak,
 “Müşterinin Beklentisinden Daha İyi Hizmeti Vermek ”, 

	ISO 9001:2015 standardı gerekliliklerine uygun olarak kurduğumuz Kalite Sistemimizin ve Süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi
 ve geliştirilmesiyle rekabet gücümüzün ve karlılığımızın artırılmasını sağlamak,

	Müşteri ve süreç yönetimi odaklı idare anlayışıyla müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli artırmak,

	Uygun kaynakların ve şartların sağlanarak personelin sürekli gelişimine olanak sağlamak, 

	Tedarikçilerimizle etkin iletişim kurarak ve değerlendirme süreçlerini etkin yöneterek, kalite standartlarımız
 doğrultusunda ürün/hizmet tedarik etmelerini ve sürekli gelişimlerini sağlamak,

	Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü standartlara uyarak, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilinçlendirmek,

	Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,

	İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidererek, iş sağlığı ve
 güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

Bu politikada belirtilen maddelerin uygulanacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasının sağlanacağını ve
 etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini taahhüt ederiz.			        
										 
								Celal Çınar AKATA
				  	           Yönetim Kurulu Başkanı
		
15.05.2018
© Copyright 2020 Mastership All Rights Reserved.
web tasarım